دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

12th National Conference on Electrical Engineering

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی