هفتمین همایش مهندسی برق مجلسی، شهریور ماه ۱۳۹۷

هفتمین همایش مهندسی برق مجلسی

Seventh Major Electrical Engineering Conference

پوستر هفتمین همایش مهندسی برق مجلسی

هفتمین همایش مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي در شهر شهرمجلسی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش مهندسی برق مجلسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش مهندسی برق مجلسی