یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

Eleventh National Conference on Electrical Engineering

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، در شهر شهرمجلسی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی