دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی، شهریور ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی

10th Majlis Electrical Engineering Conference

پوستر دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی

دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی