هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی، شهریور ماه 98

هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی

EighthMajor Electrical Engineering Conference

پوستر هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی

هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بوئین و میاندشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش : 

• الکترونیک

، قدرت

، کنترل و مخابرات

•و...مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی