نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی، شهریور ماه ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی

9th National Conference on Parliamentary Electricity

پوستر نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی

نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی