هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، آذر ماه ۱۴۰۰

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

The 7th National Conference on Modern Research in Language and Literature of Iran

پوستر هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایرانمرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران