چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

The 4th national conference on modern research in the field of language and literature of Iran

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،خانه فرهنگ مشاركتي ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران مراجعه فرمایید.