سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

The 3th national conference on modern research in the field of language and literature of Iran

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،خانه فرهنگ مشاركتي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران مراجعه فرمایید.