اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

پوستر اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

علوم مدیریت:
-     مدیریت دولتی
-     مدیریت بازرگانی
-     مدیریت صنعتی
-     مدیریت آموزشی
-     مدیریت اجرایی
-     مدیریت ورزشی
-     مدیریت استراتژیک
-     مدیریت رسانه ای
-     مدیریت تکنولوژی
- مدیریت فناوری اطلاعات
- مدیریت شهری
- مدیریت امور فرهنگی
- مدیریت مالی
- مدیریت کارآفرینی
- مدیریت MBA
- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
- مدیریت محیط زیست
- مدیریت ریسک
- مدیریت انرژی
- مدیریت و برنامه ریزی
- مدیریت بحران
- مدیریت و توسعه پایدار
-  مدیریت جهانگردی
-  مدیریت کتابخانه ای
-  مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
 

برنامه ریزی:
-    برنامه ریزی گردشگری
-    برنامه ریزی و آمایش سرزمین
-    برنامه ریزی طراحی و مدیریت
-    برنامه ریزی شهری
-    برنامه ریزی روستایی
-    برنامه ریزی منطقه‌ای
-    برنامه ریزی و آمایش سرزمین
-    برنامه ریزی توسعه اقتصادی
-    برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
-مدیریت تصمیم گیری و سیاستگذاری

 

آموزش:
-    تحقیقات آموزشی
-    برنامه ریزی درسی
-    آموزش عالی
-    مدیریت آموزشی
-    کیفیت آموزشی
-    تکنولوژی آموزشی
-    فناوری اطلاع رسانی آموزشی
-    آموزش بهداشتی و صنعتی
-    آموزش کشاورزی و صنایع غذایی
-    برنامه ریزی آموزشی
-   آموزش و پرورش تطبیقی
-   آموزش و بهسازی منابع انسانی

 استاندارد سازی
-    استاندارد صنایع شیمیایی و پتروشیمی
-    استاندارد درصنایع غذایی و کشاورزی
-    استاندارد صنعت برق و الکترونیک
-    استاندارد درصنعت ساختمان
-    استاندارد در صنعت خودروسازی و نیرو محرکه
-    استاندارد شیمیایی مدیریت و کیفی
-    استاندارد وسایل و تجهیزات پزشکی
-    استاندارد تجهیزات آموزشی
-   استاندارد در صنعت حمل و نقل
-   استاندارد در صنایع نساجی
-   استاندارد در مواد مصرفی
-   استاندارد در بخش محیط زیست و انرژیمقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران