یازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

Eleventh International Conference on Mechanics, Manufacturing, Industries and Civil Engineering

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

یازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران