هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، مرداد ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

8th International Conference on Mechanics, Construction, Industries and Civil Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران