دهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، آذر ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

10th International Conference on Mechanics, Manufacturing, Industries and Civil Engineering

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

دهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران