هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، خرداد ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

7th International Conference on Mechanics, Manufacturing, Industries and Civil Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران