نهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، مهر ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

9th International Conference on Mechanics, Manufacturing, Industries and Civil Engineering

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

نهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران