هفتمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

The 7th international conference on management, accounting and economics in sustainable development

پوستر هفتمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

هفتمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار