نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار ، دی ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار  در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۶ توسط ،موسسه تعاوني دانش بنيان كمرآوش در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار  مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار