نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار  در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۶ توسط موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش: 
 
 مدیریت (تمامی گرایش ها) 
 حسابداری و حسابرسی (تمامی گرایش ها) 
 علوم اقتصادی (تمامی گرایش ها) 
 ریاضی و آمار (تمامی گرایش ها) 
 ریاضی و آمار (تمامی گرایش ها) 
 حقوق (تمامی گرایش ها) 
 کامپیوتر (تمامی گرایش ها) 
 نرم افزار و آی تی (تمامی گرایش ها) 
 بانکداری و علوم بانکی (تمامی گرایش ها) مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار