چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

The fourth international conference on management, accounting and economics in sustainable development

پوستر چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دانش بنيان داده پرداز آرين در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار