ششمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، دی ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

The 6th international conference on management, accounting and economics in sustainable development

پوستر ششمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

ششمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۲ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین با همکاری دانشگاهها در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار