سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، آبان ماه ۱۴۰۱

سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

Third International Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development

پوستر سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،دانش بنيان داده پرداز آرين در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار