دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، خرداد ماه 97

دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

Second International Management Conference, Accounting and Economics in Sustainable Development

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی و کلی 

* مدیریت (تمامی گرایش ها) *

* حسابداری و حسابرسی (تمامی گرایش ها) *

* علوم اقتصادی (تمامی گرایش ها) *

* ریاضی و آمار (تمامی گرایش ها) * 

* بانکداری و علوم بانکی (تمامی گرایش ها) *

* بازرگانی و بازاریابی (تمامی گرایش ها) *
* کامپیوتر (تمامی گرایش ها) *
* نرم افزار و آی تی (تمامی گرایش ها) *
* حقوق (تمامی گرایش ها) *
 

محورهای فرعی

مدیریت اجرایی
مدیریت مالی
مدیریت بهره وری و منابع انسانی
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت شهری
مدیریت امور بانکی
MBA
علوم اقتصادی
اقتصاد شهری
اقتصاد بانکی
اقتصاد اسلامی
اقتصاد هنر
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد انرژی
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
روابط عمومی
آمار ریاضی
آمار محض
آمار زیستی
آمار اقتصادی اجتماعی
بیم سنجی
ریاضی
حسابداری عمومی
حسابداری دولتی
حسابداری محض
حسابرسی
و سایر رشته های مرتبط
 مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار