دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

Second International Management Conference, Accounting and Economics in Sustainable Development

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه تعاوني دانش بنيان كمرآوش در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار