هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا، مهر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

7th International Conference on Technology Development in Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا