ششمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا، مهر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

Sixth Technology Development Conference in Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر ششمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

ششمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا