پنجمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا، آبان ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

Fifth Technology Development Conference in Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

پنجمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا