چهارمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

Fourth Conference on Technology Development in Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

چهارمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا