سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

Third Conference on Technology Development in Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا