کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا، آبان ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

National Conference on Technology Development in Mechanics and Aerospace

پوستر کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس - انجمن مديريت و مهندسي، توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا