بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۲

بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

24th International Congress of Microbiology of Iran

پوستر بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علمی میکروبشناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران