بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

20th International Congress of Microbiology of Iran

پوستر بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان،دانشگاه علوم پزشكي كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران