بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۹

بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

21th International Congress of Microbiology of Iran

پوستر بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی میکروبشناسی ایرانانجمن ميكروب شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران