نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

19th International Congress of Microbiology of Iran

پوستر نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی میکروبشناسی ایرانانجمن علمي ميكروب شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران