سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، بهمن ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن

3rd International Conference and 7th National Conference on Materials, Metallurgy & Mining

پوستر سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن