دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن، دی ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن

Second National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mine

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن

دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان - دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن