پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن

5th National Conference on Materials, Metallurgy & Mining

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن

پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن