دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن

2nd International Conference and 6th National Conference on Materials, Metallurgy & Mining

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن