سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران

3rd National Conference on Materials Engineering, Metallurgy & Mining

پوستر سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران