کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران

National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mine of Iran

پوستر کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران

کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران