اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

علوم مدیریت نوین 

-مدیریت دولتی
-مدیریت مالی و بازرگانی
-مدیریت صنعتی
-مدیریت آموزشی
- مدیریت اجرایی
-مدیریت ورزشی
- مدیریت استراتژیک
-مدیریت و برنامه ریزی
- مدیریت تکنولوژی
- مدیریت فناوری اطلاعات
- مدیریت شهری
- مدیریت امور فرهنگی
- مدیریت محیط زیست
- مدیریت کارآفرینی
-مدیریت MBA
-مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
-مدیریت بحران
- مدیریت ریسک
-مدیریت انرژی
-مدیریت و توسعه پایدار
 

برنامه ریزی پایدار

-برنامه ریزی پایدار گردشگری
-برنامه ریزی پایدار و آمایش سرزمین
- برنامه ریزی پایدار طراحی و مدیریت
-برنامه ریزی پایدار شهری
-برنامه ریزی پایدار روستایی
- برنامه ریزی پایدار منطقه‌ای
-برنامه ریزی پایدار توسعه اقتصادی
-برنامه ریزی پایدار سیستمهای اقتصادی
-مدیریت پایدار تصمیم گیری و سیاستگذاری
-برنامه ریزی و توسعه پایدار همه جانبه
 

محورهای ویژه

چالش های فراروی مدیریت نوین و پایدار در ایران
چالش های فراروی برنامه ریزی پایدار در ایران
مدیریت دانش و توسعه پایدار در ایران
مدیریت نوین و اقتصاد مقاومتی در ایران
مدیریت نوین و خروج از بحران در ایرانمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران