چهاردهمین کنفرانس تونل ایران، خرداد ماه ۱۴۰۲

چهاردهمین کنفرانس تونل ایران

The 14th Iran Tunnel Conference

پوستر چهاردهمین کنفرانس تونل ایران

چهاردهمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تونل ایرانشرکت همایش صنعت انرژی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس تونل ایران