سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران

12th Iranian & 3rd Regional Tunnelling Conference

پوستر سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران

سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن تونل ایرانانجمن تونل ايران -انجمن بين المللي تونل (ITA) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران