سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران

12th Iranian & 3rd Regional Tunnelling Conference

پوستر سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن تونل ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران