ششمین کنفرانس تونل ایران، آبان ماه ۱۳۸۲

ششمین کنفرانس تونل ایران

06th Iranian Tunneling Conference

ششمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۲ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن تونل ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس تونل ایران