سیزدهمین کنفرانس تونل ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران

The 13th Iran Tunnel Conference

پوستر سیزدهمین کنفرانس تونل ایران

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن تونل ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس تونل ایران