هشتمین کنفرانس تونل ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

هشتمین کنفرانس تونل ایران

08th Iranian Tunneling Conference

هشتمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن تونل ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس تونل ایران