هفتمین کنفرانس تونل ایران، تیر ماه ۱۳۸۵

هفتمین کنفرانس تونل ایران

07th Iranian Tunneling Conference

پوستر هفتمین کنفرانس تونل ایران

هفتمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن تونل ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس تونل ایران