هشتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی، اسفند ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

The 7th International Conference on Environmental Sciences, Agriculture and Natural Resources

پوستر هشتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

هشتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی مراجعه فرمایید.