هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی، مرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

The 7th International Conference on Environmental Sciences, Agriculture and Natural Resources

پوستر هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی