چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی، خرداد ماه 99

چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

Fourth National Conference on Environmental Sciences, Agriculture and Natural Resources

پوستر چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط مرکزهمایش ها وکنفرانس های فراز اندیشان بوعلی سینا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

آلودگی‌های محیط زیست 

مدیریت محیط زیست 

روش های ارزیابی محیط زیست

محیط زیست و آمایش سرزمین 

 پساب و پسماند ومحیط زیست 

 انرژی ومحیط زیست 

 تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست  

کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست 

 تالاب ها و محیط زیست  

 دریا ها ومحیط زیست 

حقوق ومحیط زیست 

  سنجش از دور ومحیط زیست 

 آموزش ومحیط زیست

 برنامه ریزی ومحیط زیست 

 فرهنگ ومحیط زیست

 مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

 مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

 آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

 هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

 تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک

 پدافند غیرعامل و امنیت زیستی

 علوم باغبانی و فضای سبز

 حشره شناسی کشاورزی

 علوم تکنولوژی نهال و بذر

 زراعت و اصلاح نباتات

علوم دام و دامپزشکی

جنگل و مرتع و بیابان

 علوم شیلات و آبزیان

علوم و صنایع غذایی

آبیاری و زهکشی

 توسعه روستایی

 و سایر موضوعات و پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایشمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی