چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست،کشاورزی و منابع طبیعی، خرداد ماه 99

چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست،کشاورزی و منابع طبیعی

Fourth National Conference on Environmental Sciences, Agriculture and Natural Resources

پوستر چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست،کشاورزی و منابع طبیعی

چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست،کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط مرکزهمایش ها وکنفرانس های فراز اندیشان بوعلی سینا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

آلودگی‌های محیط زیست 

مدیریت محیط زیست 

روش های ارزیابی محیط زیست

محیط زیست و آمایش سرزمین 

 پساب و پسماند ومحیط زیست 

 انرژی ومحیط زیست 

 تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست  

کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست 

 تالاب ها و محیط زیست  

 دریا ها ومحیط زیست 

حقوق ومحیط زیست 

  سنجش از دور ومحیط زیست 

 آموزش ومحیط زیست

 برنامه ریزی ومحیط زیست 

 فرهنگ ومحیط زیست

 مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

 مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

 آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

 هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

 تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک

 پدافند غیرعامل و امنیت زیستی

 علوم باغبانی و فضای سبز

 حشره شناسی کشاورزی

 علوم تکنولوژی نهال و بذر

 زراعت و اصلاح نباتات

علوم دام و دامپزشکی

جنگل و مرتع و بیابان

 علوم شیلات و آبزیان

علوم و صنایع غذایی

آبیاری و زهکشی

 توسعه روستایی

 و سایر موضوعات و پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش