هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، خرداد ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

8th International Congress of Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک