هفتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، شهریور ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

7th International Congress of Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر هفتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

هفتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک