سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر، آبان ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر

Third National Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر